10
helmi

Persoonan huomiointi palvelussa

Ihmiset eri tulotasoilta, erilaisista piireistä ja eri ikäluokista voi yhtä hyvin harrastaa tai olla harrastamatta samoja asioita. Yhteisien nimittäjien löytäminen alkaa olla aika vaikeaa. Koin jonkinlaisen ahaa-elämyksen lukiessani Ilkka Lipastin Johda yli rajojen -kirjaa johtamismalleista. Sveitsiläinen psykiatri Carl Jung jakoi persoonatyypit kolmeen akseliin; ekstrovertti – introvertti, intuitiivinen – sensitiivinen ja tunteikas – systemaattinen. Olen törmännyt samaan aiheeseen lukemattomia kertoja, mutta vasta piirreltyäni akselit vihkoon ympyrämuotoon, se alkoi aueta aivan eri tavalla. Persoonatekijät saivat oman paikkansa, joihin tuntuvat vaikuttavan viereiset persoonatekijät. Nimitän tätä psykodiagrammiksi.

psykodiagrammi_teronymanNäen ympyrän siten, että jokaisella ihmisellä on ympyrän joltain sivulta niin sanottu peruspersoonallisuus. Okei, onhan se hieman yksinkertaistettua, mutta mieti vielä hetki ja vertaa ihmisiin joita tunnet. Luulen että löydät sieltä ystäväsi, asiakkaasi ja jopa itsesi. Esimerkiksi hyvin matemaattinen ihminen pystyy harvoin ilmaisemaan itseään kovin tunteikkaasti, koska ne ovat vastakkaisia piirteitä. Introvertti ihminen nauttii harvoin ihmismassasta ekstrovertin tavoin. Samoin harvoin ihminen on vain yhden piirteen orja, vaan siihen vaikuttaa myös kuvan rinnakkaiset piirteet. Esimerkiksi systemaattinen ihminen voi tulla hyvin toimeen muiden ihmisten kanssa (ekstrovertti), vaikka onkin hiljaisempi kuin puhdasverinen ekstrovertti, mutta nauttii myös aistikkaasta tekemisestä esimerkiksi käsitöiden tai kirjan parissa (sensitiivinen). Toisaalta tunteikas taiteilija voi hyvin olla varsin intuitiivinen tulkitessaan laulun sanoja, mutta ajautuu yhä uudestaan lappiin olemaan yksin oman itsensä kanssa. Liika muiden kanssa oleminen vie energiaa.

Paitsi että toisen persoonatyypin ymmärtäminen vähentää konflikteja, persoonatekijöitä voitaisiin hyödyntää enemmän myös markkinointia ja palvejua suunniteltaessa. Introvertille annetaisiin tilaisuus omaan tilaan ja pohdintaan kun taas tunneihmiselle tarjottaisiin välittömiä elämyksiä. Systemaattiselle tarjottaisiin mahdollisuus vertailuun ja intuitiiviselle tilaisuus tarttua hetkeen. Omalle persoonatyypille suunnatun palvelun tunnistaa siitä, että se tuntuu helpolta kun taas vastakkaiselle persoonatyypille suunnattu palvelu voi tuntua vieraalta ja pelottavalta.

 

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.