06
huhti

Ihmisen perusominaisuudet pohjautuvat tarpeisiin

Laiskuus, ahneus, mukavuudenhaluisuus, kateus, pätemisen tarve, yhteenkuuluvuus ja uteliaisuus ovat kaikki meidän perusominaisuuksia, jotka mielellään verhoamme rationaalisilla selityksillä piiloon. Lukiessani aiheesta Ropen ja Pyykön mainiosta kirjasta Markkinointipsykologia muistui mieleeni Maslow'n tarvehierarkia, joka lyhykäisyydessään jakaa meidän perustarpeet fysiologisiin, turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden, arvonannon sekä itsensä toteuttamisen tarpeisiin. Järjestys on perustavalaatuisista korkeimpaan.

Kaikki perusominaisuudet tuntuvatkin kohtaavan myös perustarpeet. Laiskuus, ahneus, mukavuudenhaluisuus liittyvät fysiologisiin ja turvallisuuden tarpeisiin. Laiskuus ja mukavuudenhalu säästävät resursseja luoden turvaa tulevaan, kuten myös ahneus, joka samalla takaa perustarpeet.  Kateus, yhteenkuuluvuus ja pätemisen tarve saavat oikeutuksensa yhteenkuuluvuuden ja arvonannon tarpeista. Me halutaan kuulua arvostamaamme joukkoon ja kehittää sitä eteenpäin saaden työstämme palautetta. Tässä työssä auttaa uteliaisuus joka luo pohjaa itsensä toteuttavalle luovuudelle.

Markkinoinnissa perusominaisuuksia on käytetty aina tiedostetusti tai tiedostamatta hyödyksi. Aluksi epämukavilta kuulostavat perusominaisuudet ovatkin siten yhteiskuntamme elinehto, jotka vievät meitä eteenpäin.

 

 

Comments ( 0 )

    Leave A Comment

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.